Diana elsinga

home

Mijn naam is Diana Elsinga. Ik werk als beleidsregisseur Wmo bij de gemeente Heerenveen bij de afdeling Samenleving en ik heb in 2015 mijn studie MCC (Master of Culture and Change) afgerond. Dit is een opleiding op het gebied van organisatiegedrag, -cultuur en –dynamiek waarbij veranderingskundige en organisatieontwikkelingsvraagstukken centraal staan. Voor mijn eindscriptie was ik ‘op zoek’ gegaan naar een complex vraagstuk binnen mijn organisatie dat aansluit bij mijn persoonlijke interesses en de voorwaarden die gesteld zijn vanuit de opleiding (NCOI University).

Gedurende mijn afstuderen heb ik een website gemaakt en een blog bijgehouden. Deze website was in eerste instantie gericht op medewerkers van de gemeente Heerenveen en ter ondersteuning aan mijn onderzoek, maar ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom.

Mijn onderzoek gaat over de betrokkenheid en werkbeleving onder medewerkers en de houding ten opzichte van veranderingen in het werk. Ook heb ik onderzocht in hoeverre medewerkers vrijheid ervaren in het uitvoeren van hun werkzaamheden en de invloed die de stijl van leidinggeven op deze verschillende aspecten heeft. Dit zijn namelijk thema’s die bij kunnen dragen aan goede prestaties op individueel en op organisatieniveau. Nu mijn onderzoek is afgerond is het moment gekomen om de resultaten te delen. Naast de uitgebreide scriptie is geprobeerd alle informatie in compacte vorm weer te geven in een nieuwsbrief

Dankwoord

Een masterstudie succesvol afronden naast een drukke baan en gezin gaat niet zonder slag of stoot. In mij drie studiejaren is er veel veranderd, zowel zakelijk als privé. Het was echter een ontzettende leerzame periode, waarbij ik heb beseft dat steun van mensen uit je omgeving noodzakelijk is. Deze steun heb ik gelukkig gekregen en hiervoor wil ik een aantal mensen bedanken. Mijn leidinggevende van de gemeente Heerenveen, Marion Mulder, omdat zij mij gefaciliteerd heeft in deze studie en mij de ruimte geeft om mij te ontwikkelen. Mijn collega’s Saskia van der Sluis en Helena Jacobi voor het begeleiden, bekritiseren en motiveren in het schrijven van dit verslag. Ik wil Els Kornelis bedanken voor haar hulp in nood bij de uitdagingen in SPSS en het doen van onderzoek. Ik weet niet wat ik zonder haar had gemoeten! Mijn scriptiebegeleider Willem Scheepers, voor zijn vlotte feedback en zijn enthousiasme! Studiegenoten Yvet, Marja, Patrick en Jeroen voor de leuke contacten en inspirerende gesprekken! Verder wil ik directie en management van de gemeente Heerenveen, in het bijzonder gemeentesecretaris Febo Perdok, bedanken voor hun medewerking voor het uitvoeren van dit onderzoek. Namen die ik hier niet noem zijn natuurlijk die van de anonieme respondenten. Zonder de medewerking van vele collega’s was dit onderzoek niet mogelijk geweest. Mijn familie en vrienden wil ik bedanken, die altijd vol interesse mijn ontwikkeling hebben gevolgd en die ook begrepen dat ik soms wat minder tijd voor ze had. Ik mag mij zeer gelukkig prijzen met zoveel bijzondere mensen om mij heen. Mijn ouders Sjoerd (†2013) en Bianca noem ik in het bijzonder omdat zij mij altijd gestimuleerd en ondersteund hebben om mijzelf verder te ontwikkelen. Als laatste ben ik mijn dank verschuldigd aan degenen die mij door deze studie veel moeten missen, mijn gezin: Raymond en Roan Schaeffer! Mijn man die mij vaak een avond mij weer kwijt was aan de laptop, maar mij toch bleef motiveren om door te gaan. Bedankt voor je advies, geduld en begrip! En mijn lieve Roan, ik hoop dat ik (later) een inspiratie voor jou kan zijn; als voorbeeld van iemand die altijd het beste uit zichzelf en uit het leven wil halen: "In het leven komt niets aanwaaien, bij voldoende inzet komt het resultaat vanzelf!"

 

Poll

Voorkomt investeren in bevlogenheid opgebrande medewerkers?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.